Tag: Yusuf Meher Ali Center

Anjanwel GMPT

कोरोना रोखण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य यंत्रणा

अंजनवेल ग्रुप ग्रामपंचायतीचा अभिनव उपक्रम 08.09.2020 गुहागर : तालुक्यातील अंजनवेल ग्रुप ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील जनतेसाठी कोरोना प्रादुर्भावावर प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी औषधांबरोबर एमबीबीएल व बालरोगतज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केली आहे. अंजनवेल ग्रामपंचायतीच्या ...