Tag: Woman’s Self Help Group

15 महिला बचतगटांचे मानधन सव्वा वर्ष प्रलंबित

15 महिला बचतगटांचे मानधन सव्वा वर्ष प्रलंबित

महिला बालकल्याणचे पाठपुराव्याकडे दुर्लक्ष व महाबँकेचा ढिसाळ कारभार गुहागर : तालुक्यातील 15 अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला बचतगटांचे पैसे गेल्या सव्वा वर्षात देण्यात आलेले नाहीत. या पैशांचा डि.डि. गुहागरच्या महिला ...