Tag: Suresh Prabhu

Niramay Hospital

स्वतंत्र आरोग्य यंत्रणा निर्माण करावी – डॉ. नातू

25.8.2020 गुहागर : दाभोळ वीज कंपनीने सुरु केलेले निरामय हॉस्पिटल सध्या वापराविना पडून आहे. याबाबत शिवतेज फाऊंडेशनने मोहीम सुरु केली. मात्र अनेक वर्ष पडून असलेल्या इमारतीचा देखभाल खर्च मोठा असल्याने ...