Tag: MHA Guidelines

kashedi-ghat checkpost

प्रवासासाठी आता ई पासची गरज नाही

वहातुकीवरील सर्व बंधने संपुष्टात - केंद्रीय गृह सचिवांचे पत्र महाराष्ट्रात कोणालाही प्रवास करण्यासाठी आजपर्यंत ई वहातूक परवाना आवश्यक होता. मात्र आता या ई - पासची गरज भासणार नाही. केंद्रीय गृह ...