Tag: indian Oil

Guhagar Busstand

पेट्रोलपंप गुहागर आगारात व्हावा यासाठी शहरवासी आग्रही

एस.टी. महामंडळाचा इंडियन ऑईलसोबत करार, राज्यातील ३० आगारात उभे रहाणार पेट्रोलपंप गुहागर : एस. टी. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी इंडियन ऑईल बरोबर करार केला आहे. या कराराद्वारे राज्यातील 30 आगारांमध्ये पेट्रोल, ...