Tag: Dyanrashmi Vachanalay

Dyanrashmi vachanalay

गुहागर सार्वजनिक ज्ञानरशमि वाचनालय कात टाकणार

70 वर्षांची वाचन परंपरा जपणारी वास्तू, नव्या पिढीसाठी नव्या रुपात येणार गुहागरच्या वाचनसंस्कृतीचा वारसा जपणारी वास्तु म्हणजे ज्ञानरश्मि वाचनालयाची इमारत. 26 जानेवारी 1950 बांधलेल्या या वास्तुंचे नुतनीकरण करण्याचे संस्थेने ठरविले ...