Tag: Blog

corona

कशाला घाबरताय कोरोनाला की बदनामीला ?

आज तो घाबरतोय... कोरोनाला नाही बदनामीला. कारण कोरोना झालेल्या माणसाकडे घरातले कुटुंब, जवळचे मित्र, समाज, एका वेगळ्या नजरेने बघतो. ती कुत्सित नजर आणि घायाळ करणारे शब्द याच्या भितीने तो आपला ...