Tag: भात शेती

BJP Nivedan

गुहागर तालुक्यात भात पिकावर करपा सदृश्य रोग

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, गुहागर भाजपाची  मागणी गुहागर : तालुक्यात हळव्या प्रकारातील भात शेतीवर करपा सदृश्य रोग पडला आहे. भात पिकाची उंची आवश्यक त्या प्रमाणात न वाढलेली नाही. त्यामुळे हळवी ...