Tag: भाटे नारळ संशोधन केंद्र

संदेश कलगुटकर यांचा हळदीचा यशस्वी प्रयोग

गुहागर : येथील लॅन्ड डेव्हलपमेंटचा मुळ व्यवसाय असलेले आणि प्रसिद्ध क्रिकेटर संदेश कलगुटकर यांनी खानू येथील जागेत सुमारे १० गुंठयात एसके - ४ या जातीच्या हळद लागवडीचा यशस्वी प्रयोग केला ...