Tag: पर्यटन संचालनालय

Changing Room

समुद्रकिनाऱ्यावर उभारणार सार्वजनिक चौपाटी सुविधा केंद्र

पर्यटन मंत्रालय देणार तीन वर्षांचा ठेका, पर्यटकांना होणार लाभ गुहागर, 14 :  समुद्रकिनाऱ्यांवर प्रसाधनगृह, न्हाणीघर, कपडे बदलण्यासाठी खोल्या आदी व्यवस्था नसल्याने अनेकवेळा पर्यटकांची गैरसोय होते. विशेषत: महिलांना इच्छा असूनही समुद्र ...