Tag: ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना

पडवे पेयजल योजनेचे वाजले तीनतेरा

पडवे पेयजल योजनेचे वाजले तीनतेरा

ठेकेदाराचा मनमानी कारभार; ग्रामस्थांची तहसीलदारांकडे तक्रार गुहागर : तालुक्यातील पडवे गावात सुमारे १ कोटी ८७ लाख ३७२०० रूपये खर्चुन राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून नळपाणी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या शुभारंभपासून ...

पडवे गावात कोट्यावधीच्या पेयजल योजनेचे काम रखडले

पडवे गावात कोट्यावधीच्या पेयजल योजनेचे काम रखडले

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व ठेकेदाराचा मनमानी कारभार; ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा गुहागर : तालुक्यातील पडवे येथे पेयजल योजनेअंतर्गत १ कोटी ८० लाख रुपये अंदाजपत्रकीय पाणी योजना मंजूर झाली. मात्र, विविध ...