Tag: कोकण वैधानिक विकास महामंडळ

Bhaskar Jadhav

कोकण महामंडळासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आ. भास्कर जाधव यांना लेखी आश्वासन गुहागर : कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन व्हावे. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या ठरावाचा राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात येईल. ...